Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SÌ ÌA fl Vt f* ig î* »1 ÌÄ2í RhifC] MEHEFIN, 1892. Cy?. 46. Y WINLLAN "\aJ^^>#»^> ■?-<ÿŵŶ;ì??cì?:ìí?<$; ,PŶ'3?'^%:^^>ÿ^,^^?^Ŷ^^<¥'^>S^ CYHOEDDIA.D I'R IEUENCTYD. -----♦•♦----- GOLYGYDD: PARCH. T. J. PRITCHARD, LLANELLY. -----♦»♦----- cìtnrysiAD. Enwogion— Parch. Ibhmael Eans (gyda darlunj ... IORWfcRTH PRYS — Neu Wersi y Bywyd Yniroddol A.MRYWIAETH— Eiu Llyfrgell ... Cenhad-Bapur Sandy (gyda darlun) Dyddiaù diweddaf Janè Ann Owen, Penmachno Y Gystadleufa TON— Fron Ofl'a ... CORLAN YR WYN— Bod yn Garedig Barddoniarth— Yr Athraw Fr'yddlawn Y Mynyddau Miss Maçgie (gyda darlun) ... fc' Cysjjwr yn yr Addoliad Tudal. ... 101 ... 105 109 110 113 120 116 118 104 115 117 120 BANOOB: Cyhoeddedig gan R. Jones, yn Llyfrfaly Wesleyaid.