Rhif43 EBRILL, 1892. [Cyf. 45. . Y WINLLAN Ci'HOEDDIAD I'Ä IEUENCTi'D. -♦•♦- GOLYGYDD: PARCH. T. J. PRITCHARD, LLANELLY. -----♦•♦----- CYNWYSIAD. ENWOÖION— Mr. W. T. Stead (gyda darlunj IORWÜRTH PrîS— Neu Wersi y Bywyd Ymroddol Amrywiaeth— Er (Joffadwriaeth IngyGrôg (gyda darlunj Vu o Glychau Burmah (gyda darlun) Yr Ysgjl Sabbothol fel moddion grai Diarebion... Y Materolwr a'r Cristion • Ein Llyfrgell Y Gystadleufa Tudal. ... 61 ... 6Ì>