Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 7. CrOi'plienliaf, J.S531. Cîf. X. CYMERIAD AC AMGYLCHIADAU JOB. (Pathâd tudal. 103.) VIII. DAETH JoBALLAN o'RTAIR YN ENILLWR.— "Wedì fy mhrofi, nri a ddeuaf allan fel aur wedi ei buro drwy dân." Dyben holl oruchwyliaethau Duw tuag at ddyn, yw ei wneyd yn well. Nid yw yr aur ddini gwaeth er ei daflu i'r tawdd-lestr : y sothach yn unig a gollir; daw yr aur allan yn fwy pur. Felly y dyn da hefyd : daw allan o bair profedigaeth yn well,—jn burach a gloewach. Dyma yr eff'aith a gafodd y pair ar Job, ac ar íiloedd heblaw efe. V mae cystuddiau a thrallodion yn dysgu gwers i ddyn. Pan y mae Duw yn sychu ffrydiau cysuron daear, gwna hyny er arwain y meddwl at ffynon anhyspyddadwy pob cysur; gesyd ddrain yn ein lluestai, rbag i ni wneyd y ddaear yn breswylfa ein serch. Y mae cystuddiau y saint yn gweithredu iddynt " dragwyddol bwys gogoniant.'' Y mae."gorthrymder yn peri dyoddefgarwch, a dyoddef- garwch brofiad, a phrofiad obaith." Dywed Dafydd i gystudd fod yn ìles iddo ef. " Cyn fy nghystuddio yr oeddwn yn cyfeiliorni,"&c. Gristion, paid â chwyno dy fod yn y pair, do'i allan yn well; ac wedi cyraedd adref, cei weled dyben Duw yn yr oll, a chei uno gyda'r dyrfa waredigol i ddyrchafu molawd dy Dduw, gan ddywedyd, " Cyfiawn a chywir yw dy ffyrdd di, O Frenin y saint." IX. Cydnabyddodd Job law Duw vn yroll.—-"îr Arglwydd a roddodd,'' &c. Deugys hyn dduwioldeb ei galon. Gwelodd Dduw yn yr oll, ac ymostyngodd. " Noeth y daethym i'r byd, a noeth y dychwelaf.'' Fel pe dywedasai, " Y pethau ag yr wyf yn awr wedi eu colli, ni ddaethym â hwy gyda mi i'r byd—Duw a'u rhoddodd i mi; ac wedi i mi farw, byddaf mor gyfoethog a phan y daethym i'r byd: nid oes genyf achos grwgnach; ni chymerodd Duw ond ei eiddo ei hun: benthyg oedd y