Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

141 OHWAEEL OAE-BBAICH-Y-OAFN. ^>^js ydym y mis hwn yn anrhegu ein darllenwyr â darlun o'r ,Jn\ gchwarel a enwir uchod. Adwaenir hi yn gyflredin wrth yr ^*^ enw " Ghwarel Fawr." Gŵyr y rhan fwyaf o'n darllenwyr fod y gloddfa hon yn eiddo Lord Penrhyn, a'i hod yn llechu yn mynwes un o fynyddoedd ■Eryri yn Arfon. Saif o fewn rhyw bum milldir i'r de o ÍFangor, ac o fewn Uai na dwy filldir i Bethesda. Fel y máe yr arlun yn jjangos, mae yn cynwys agorfa anferth yn mynwes y mýnydd. öwelir yna hêthau tebyg i risiau yn rhedeg ar draws y clogwyn o'r H Awst, 1872.