Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

81 EEWAED Y VI. §B oedd Edward y VI. yn fab i Harri yr VIII. o'i drydedd wraig, yr Arglwyddes Jane Seymour. Ganwyd ef yn hen balas Hampton Court Hydref 12fed, 1537. Collodd ei fam cyn bod yn bymthegnos oed, a'i dad dracbefn cyn bod yn ddeng Jalwydd oed. Yr oedd yn blentyn bynaws a da, ond yn rhy ieuane Wrth gwrs i lywodraethu teyrnas fawr. Gosodwyd ef gan ei dad 0 dan amgeleddwyr hyd nes y cyraeddai ddeunaw mlwydd oed. Yr oedd yr amgeleddwyr hyny yn Brotestaniaid, a dysgwyd y brenin tóuanc yn yr un ffydd, ac ymddengys ei íbd yn caru Duw, ac yn oeisio ei wasanaethu. Yn ystod ei deyrnasiad ef rhoddwyd y Beibl 1 r cyffredin bobl yn eu hiaith eu hunain. Peth arall, gorchymyn- Wyd i'r clerigwyr weddio yn Seisneg yn lle yn Lladin. Dyddiau wrfysglyd oedd y dyddiau hyny, ac yn eu canol clafychodd y bren- E mai, 1871.