Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

41 MELLT A THABANAU. S-^ AE rhywbeth tra arddunol, hyny yw, mawreddog ac aruthrol, %M mewn storom fawr o fellt a tharanau. Erbyn hyn y mae " athroniaeth y cynhyrfion arswydus hyn yn ddigon deallad- "wy. Nid yw y pellten yn ddim mwy na llai na'r trydan yn ymsaethu o gwmwl i gwmwl, neu ynte o gwmwl i lawr i'r ddaear ; na'r daran yn ddim amgen drachefn na chlec ymsaethiad y trydan yn cael ei hestyn allan gan adseiniad y mynyddoedd, ac felly yn y hlaen. Am y trydan ei hun y mae fel hylif anweledig yn treiddio trwy bob peth ; trwy'r ddaear a'i sylweddau, a'r awyr o'i hamgylch hefyd. Pe cymerai ein darllenydd ieuanc ddernyn o frwmstan caled, neu ynte o sealing-wax, a rhwbio y naill neu y llall gyda gwlanen, a'i gymhwyso yn ddioedi wedi hyny at bethau ysgafn, înegys plu, neu ddarnau o bapur, gwelai fod y brwmstan neu y c^Tr> pa un bynag fyddai, wedi amlygu priodoledd newydd, sef y gallu i dynu pethau ysgafn ato ei hun, cyffelyb i'r hwn sydd yn y tynfaen i at-dynu haiarn. Pe caffai gronen fawr neu rolen {cylinder) o wydr gyda llofan (handle) hylaw iddi, a chael clustog o 'wlanen, dywedwch, wedi ei dodi yn gyfochrog â hi, ac yna droi y groaen wy dr y n gy fly m y n erby n y glustog wlanen, by ddai i wreichion c * maweth, 1871.