Skip to main content

§AB yr Arth yn greadur hollol adnabyddus i'n darllenwyr. Gwelsant eagraffau ohonynt yn fynych mewn milfaoedd (shows), ac ar hyd heolydd mân-drefydd y wlad. Mae gwa- hanol deuluoedd o'r anifail yn bod; megys Arth cyffredin neu lwyd-ddu Ewrop; Arth du America; Arth y Pegynau, neu yr Arth gwyn; yr Arth Syriaidd, neu Arth y Beibl, íel y bernir yn gy- flredin; yn nghydag ychydig o amrywiaethau ereill. Oreadur mawr, afrosgo, a chlymsi yw yr arth dan bob amrywiad. G-an gerdded ar yr oll o wadn y troed ar unwaith fplantigrade), mae ei ymsymudion yn araf; a chan fod ei goesau ol a blaen yn lled agos i ogyhyd, nis gall lamu. Mae y nifer luosocaf ohonynt yn oll- ysol; hyny yw, yn ymborthi ar lysieufwyd yn gystal ag ar gigau. Ceir y creadur hwn dan ryw amrywiad neu gilydd yn Ewrop, Asia, ac America. Dywed yr henafiaid eu bod i'w cael gynt yn Affrica hefyd. Nid ydynt i'w cael o gwbl yn Awstralia. Dywedir fod eirth yn gyffredin yn y wlad hon yn " yr hen amser gynt;" y cludid hwynt oddiyma i Rufain, i lenwi eu lle yn chwareuon cy- hoeddus y ddinas enwog hono. Mae arth cyffredin Ewrop oddeutu pedair troedfedd o hyd, a dwy droedfedd a haner o uchder, a'i flew o liw llwyd-ddu. Mae arth du Ameriea yn gyffredin o dan bum B CHWEFSOR, 1871.