Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WINLLAN AM RHAGFYE, 1863. Y GYNADLEDD WE8LEYAIDD, 1803. Yn y Gynadledd yn Sheffield yr wyf yn cael fy liun fytli yn edrych o'ni hamgylch, ac yn cymeryd rhyddid i ddy- weyd FY MARN AM DDYNION A PHEIH.IÎJ wrth dtlarllenwyr y Winllan. Dyina Dr. Hannah yn eis- tecìd yn mhen y rhes flaenaf yma, yn nosbarth yr hen dadau. Hen ŵr canolig o díddra ydy w, ac yn edrych yn lled gryf, ond ei fod yn dechreu crymu yn o lew. Y mae ganddo wyneb llydan a llawn, a lliw iachns ddigon yn daenedig drosto; aeliau niawrion a thrymion sydd ganddo, ac eto nid oes golwg drymaidd arno, gan fod ganddo ddau lygad byr yn gwreichioui o aerchogrwydd dan yr aeliau hyny. Ar y cyfan, y mae golwg hynod o siriol a hapus arno. Y mae " coron henafgwyr " ar ei ben yntau. Nid ydyw yn siarad yn fynyeh nac yn faith ; ond yn araf, ac i'r pwrpas. Y mae fel yn teimlo bob tro y giarada fod ganddo rywbeth o bwys i'w ddyweyd, ac yn gyffredin y mae yn gwneyd i ereiìl deiinlo hyny heí'yd. Gallwn fedd- wl ei fod ef yu deilwng iawn o'r Dr. o fiaen, noti y D.D. ar ol ei enw. Y mae yn ymddangos ei fod ef yn ddoctor mewn duwinyddiaeth, wedi ei chwilio yn dda, ac yn deali ei chyfansoddiad yn drwyadl. Pallai amser i mi fyne^i atn Dr. Rule, Dr. Hoole, Dr. Dixon, a'r Parch. John Mason, y Boolt-stewnrd yn Llundain, yn nghydag ereill a eisteddant ar y platform yn rhestr y tadau Wesleyuidd. Gadewch i ni droi eto i edrych pwy ytlyw y dosbarth ieu- engach yma ar aswy law y president, Khy w restr o ys- grifenyddion ydyw y rhai hyn; otid hyderwn nad oes yma yr un pharisead yn eu mysg. Y maent wrthi yn brysur; rhai yu cymeryd cofnodion o'r hyn sydd yn pasio, ac ereill yn ysgrifenu llythyrau swyrldogol, &c. ; ac y mae pob un yn ymddangos i fod yn deall ei waith yn dda