Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WINLLAN. AM GORPHENHAF, 1863. BACHGEN CltEFYDDOL MAM GREFYDDOL. " Dyro dy nerth i'th wa3, ac aehub fab dy wasanaethferch/' —Salmydd. Gwyddom fod llawer o famau yn darllen y ẀlNlIiAẂ, nc y mae yn bleser genym feddwl íod nid ychydig olionynt yn famau crefyddol. Y mae y fam grefyddol yn teimlo fod ganddi rywbeth i'w wneyd tnag at gael ei phlant yn gref- yddol; ac y mae ei Uwyddiant neu ei haflwyddiynfc nid yn unig yn cll'eithío yn rymr.s ar ei meddwl ei hun, ond hefyd ar gymeriad yr oesau dyfodol. liyw ddiwrnod, wedi i ni ddarllen yr adnod uwchben cin hysgrif, dáeth i'n meddwlyn gryf iawn i ddywcyd gair wrth ddai'llenwyr y Winilan ar fachgen crefijdclol mam (jrefyddol. Un felly a welir yn y testyn dan sylw. Y mae y Salmydd yn honi bod yn loas i Dduw, ac fclly y mae yn prolfcsu bod yn grefyddwr ci hun, ac nid yn unig y mae yn gosod ei hunan yn was i Dduw, ond hefyd yn fab ei wasanaetliferch. Yr oedd ei fam hefyd yn grcfytldol. Y mac gan fam grefyddol fantais fawr i wneyd ei oachgen yngrefyddol. Y mao y dylanwad sydd gan y fam ar ei pblentyn o'i febyd yn nciilduol o fanteisiol i roddi ar- graffiadau crefyddol ar ei feddwl o foreu ei oes. Y mae ganddi hi fwy i'w wneyd â hyílbrddio ei phlentyn yn mhen ei ffordd, na neb arall; ac fe fydd i'w chrefydd bersonolci gwneyd yn ystyriol o'i gwaitli a'i rhwymedigaethau, nc fe fydd i'r ystyriaeth ddyladw y o hyny ei gwneyd yn ofalus a diwyd gyda'i dyledsvvydd. ì'e fydd i'w chrefydd bersonol gynyrcliu rhinweddau yn ei bywyd a fydd yn dyfod yn naturiol yn siamplau i'w bachgen, ac yn toddion, fol y bydd ei ddyddiau yn amlhau, i'wargyhoeddi o wirionedda gwerth crefydd ; ac fe fydd ei gwybodacth hrofiadol o werth a rhagoriactbau goruchel crcfydd, gyda'i chariad dwíh afc ei