Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WINLLAN. IUiif. 8. Am Awst. Cvf. XIII "PREGETH Y LLONG." Yn yr " Eurgrawn " am Mni diweddaf, rhoddes y Parch Lot Hughes i ni " Drem ar Ddechreuad, &c, yr Achos yn Llanrust.'' Diolch i'r hen dad amdani, ac arn ei erthygl arall ar Abergele. Hyderaf yn wir yr â Mr Hughes yn mlaen ; — eithygl bob mis tra y byddo byw a wnelai wasanaeth nid bychan i ryw hsnesjdd am Wes- leyaeth yn Nghymru, yr hwn sydd eto, efailai, heb ei eni. Yn y "Duhm5' hono y mae Mr. Hughes wrth ad- rodd hanes yr hen gapel cyntaf yn Llanrwst yndywedyd, —" Hydref I2fed, 18(34, yr agorwyd y capel i wasanaeth dwyfol, pan y pregethodd y nos o'r blaen Mr. W. Parry, Llandegai, ar Diar. xxxi. 14 : "Tebyg yw hi i long mar- siandwr." Pan welais y crybwylliad hwn, daeth i'm cof fy modwedi clywed rhai o'r hen bobl—h y., o'r hen Wes- leyaid cyntaf bron—yn son llawer iawn am y bregetli hóno ó eiddo Mr. Ẅilliam Parry, sef "PnEGETH í Llong," fel y galwent hwy hi. Ac mewn hen ysgriHyfr a adawwyd i mi gnn hen gyfaill sydd yn awr >n y nef, y mae braslun o'r biegeth hono yn nghadw, gydag enw •' W. Parry " wrthi. Dichon y byddai yn dda gan ambell un ei gweled ; ac yn wir, fel cynllun o'r hen ddull anwyl o bregethu, tjbiaf nas gall lai na bod yn ddyddorol i bob un: gan hjhy, wele lii jn canlyn ;— " Tebj'g yw hi i long marsiandwr; hi a ddwg ei hymbortb. o bell." Diau. Xxxi. 14. Bydd i ni gymhwyso y geiriau at eglwjs Crist, yr hon sydd jn debyg i " long ''— 1. O ran ei d^fnydo:—coed ceimion, y rhai ni thalant i ddim arall : felly pechaduriaid cjn eu dychweljd. 2. Mae ar " long marsiandwr,'1 yn gyffredin, üki mast : felly yma hefyd —Ti indod—Tad, Mab. nc Ysbryd Glân. Hefyd, Edifeirwch, Ffydd, a Santeiddrwjdd. Ac eto, Ffydd, Gobaith, Cnriad.