Skip to main content

Rhif. 10. Am Itydref, 1859. Ctef. XII. YR IAWN DROS BECHOD. Y MAE athrawiaeth fawr yr iawn dros bechod yn un o wirioneildau pwysicaf y Beibl. Y mae yn rhedeg trwy gorff duwinjddiaeth, a phrofiad ac ymarferiadau y ctist- ion, fel y gw)thienau trwy y corff dynol. Fel rhaybarot oad tuag at ei deall, bydded i ni ystyried rhai egwydd- orion ag sydd yn cael eu cymeryd i fewn i gyfansoddiad llywodraeth foesol. Ystyriwn 1. Nad ewyllys benar glwyddiaethol Duw yw sylfaen y ddeddf foesol, ond natur a pherthynasau pethau â'u gilydd, hyny ydyw, y fath gyfiwr meddwl ag a sicrhao dcledwyddwch uwchaf'bodau moesol. Y mae yn rheol ymddygiad ags)dd yn cael ei gwasgu at y galon yn angenrheidiol gan reswni a chyd wjbod pob bod moesol. 2. Fel nas gall ewyllys )r un bod greu deddf foesol, nis gall chwaith ei diddymg na ì chyfnewid. Hi ydyw yr unig reol ag sydd yri gySon â natur a pherthynasau bodau moesol, ac o ganlyniad y mae mor annghjfnewidiol ag ydyw y perthynasau hyny eu hunain. 3. Y mae gwahaniaeth rhwng llythyren ac ysbryd y gyfraith foesol. Y mae'r Uythyren yn edrych ar yr ymddygiad allanol, ond mae yr ysbryd yn sylwi ar yr amcan a'r dyben oddiar yr hwn y dylai y weithred ddeilliaw. Er engraiff't, mae ysbryd y ddeddf foesol yn gofyn y cyfiwr meddwl ag sydd yn cael ei gynwys yn y gair cariad. Y mae llythyren y gyfraith i'w chanfod yn y deg gorchymyn, a lluoedd o orchymynion ereill trwy'r Heibl perthynol i'r ymddigiad allanol. 4. Fealleithriad fod i lythyren y gyfraith, ond nis gall unrhyw eithria.i fod i'r ysbryd ; hyny ydyw, fe all ysbryd y gyfraith, weithiau, ganiatau a gofyn i'r llythyren gael ei throi o'r neilldu, ond nis gellir byth gyfuewid yr ysbryd, na'i droi heibio. Y mae llythyren y g)fraith yn gwahardd gweitli- io ar y dydd Sabboth, ond y mae yr ysbryd yn fyn^ch )n gofyn hyny. Y mae ysbryd y gyfraith yn gofyu pertf'aith