Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 4. lälwill, 1848. Cyf. I. YR AMDDIFAID. Yb oeddwn yn aros, oddeutu deng mlynedd yn ol, mewn ymdrochle hyfryd ar lan y môr yn y Deheudir, yr hwn, fel llaweroedd o wrthddrychau tlysion, sydd yn awr wedi ei ddystrywio, trwy fod ei degwch cynhenid yn cael ei ganmol a'i addurno yn ormodol. Crwydrasai nifer o honom un prydnawn tesog i bentref lled bell yn y wlad ; ac yn ein plith yr oedd yr holl lawenydd ag y mae calonau ieuainc yn gyffredin yn feddiannol arno. Chwer- them a chanem o dan awyr digwmwl, fel pe na buasem byth, byth, i fyned yn hen. Daliodd yr hwyr ni yn ein difyrwch diniwaid, a'r nos a ddaeth yn ddisymwth ar ein gwarthaf yn gymylog, ac fel yn bygwth ystorom. Camgymerasom ein llwybr, ac wedi awr o grwydro lawer ffordd gul a thy wyll, cawsom ein hunain ar y traeth cre- gynog. Yr oedd llanw y môr yn dechreu llil'o; ond maint y traeth a'n cefnogoddi fyned rhagom yn ddiofn, yn gy- maint a'n bod yn fuan wedi ein boddloni ar gyfer pa le yr oedd ein cartref yn gorwedd. Y rhianod ag oeddynt gyda ni a ddechreuasant ddiffygio, ac yr oeddym bawb yn dra lluddedig pan y cyraeddasom gae bychan ar fin y môr, lle yr oedd y ffordd yn cylchynu bwthyn unigol, Yr oedd goleu cryf y tu mewn, a rai a aethym yn mlaen fy hunan, tra yr oedd fy nghyfeillion yn pwyso ar glawdd yr ardd. Edrychais, heb neb yn sylwi, trwy y ffenestr oedd yn orchuddiedig gan y rhôs; gwelwn ferch ieuanc hardd a phrydferth yn nyddu yn ddiwyd; gorweddai baban mewn cryd yn eihymyl; a hen ŵr penllwyd mewn trwsiad pysgodwr, a'i wallt yn crogi yn hardd-fodrwyog ar ei ysgwyddau, oedd yn syllu, gyda gwyneb dedwydd a charuaidd, ar y plentyn ag oedd yn cysRU. Sefais fynyd i edrych ar yr olwg dawel. Yr oedd pòb peth yn llefaru