Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

T WINÎŵÄN; Rfaif 5.] MAÍ, 1897, [Cyf. L. EIN HORIEL. V,—MR. THOMAS CHARLES LEWIS. ^ff§ MAE N debyg'nad <-<£&_ oes yn rahlith "^ ein lleygwyr neb sydd yn fwyadnabyddus i Wesleyaid ac i filoedd yn Nghymru yn gyff- r e d i n ol n a M r. T. Charles Lewis, mab h y n a f M r. Thomas Lewis, U.H., Garther- wen, Bangor. Er nad yw efe eto ond rhyw ddwy a deugain mlwydd oed, y mae wedi llenwi pob swydd o bwys bron mewn cys- ylltiad a symudiadaa crefyddol, cymdeithasol a gwleidyddol ei genedl. Ar ol bod o dan add- ysg yn Mangor ac yn Lloegr, aeth i swyddfa ei dad pan tua iseg oed ac yn fuan iawn cafw,yd prawfion diam- heuol o'i gymhwysderau neillduol i fod yn fasnachydd Uwyddian- us. Anhawdd, wrth gwrs, fuasai iddo gael neb cymhwysaçh nà*i dad i'w hyíforddi. MieY ôaith iddo g»el ei etbol yn gadeirydd cyntaf pwyllgor arianol Cyngor Sirjl Swydd Gaeraarfon pan ydoedd oad cym'iarol ieuanc, yn brawf amlwg ei fod yn sefyll yn uchel iawn fel Jtnancìer yn syaiadau boneddwyr mwyafdylan- wadol ei Sir.