Y WINLIaAN Rhif 4.] EBRILL, 1897- [Cyf. L. EIN HORIEL. IV.—Y PARCH. HUGH HUGHES. ^ETcR cymaint o en- M- wogion sydd wedi °v° codi o ardal dawel, Braichtalog, Tregarth, ardal o ddeg o dai, credwn nad oes unrhyw un o honynt wedi cyr- haedd safle mor uchel, o ran defnyddioldeb a phoblogrwydd a'r gwr parchedig y mae ei ddarlun yn addurno ein horiel am y mis hwn. Ganwyd y Parch. Hugh Hughes, yn yr ardal fechan a nod- wyd yn mis Mawrth, 1842. Ei rieni oeddent William ac Ellen Hughes Yno y trigai ei daid, o ochr ei fam,—y diwedd- ar Owen Pritchard, un o hen bregethwyr cyn- orthwyol cyntaf, a'r hwn, mewn undéb ag eraill fu yn offerynol i gychwyn yr achos Wesleyaidd yn Aber, Llan- fairfechan, Penmaenmawr, a lleoedd eraill. Yr oedd Mr. Hughes yn ddeiliad argraffiadau crefyddol er yn blentyn, a llewyrchodd goleuni trefn y cadw yn raddol ond effeith- iol arno, nes y daeth yn gynar iawu i weled " Man yn ymyl Duwdod, "^ I bechadur wneyd ei nyth," -