Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WINLLAN Ehif. 8.] AWST, 1SS3. [Cyf XXXVI. JOHN C A L V I N . ÌN o gewri ainlycaf a hynotaf y Diwygiad Protes- tanaidd yn yr unfed-ganrif-ar-bynitheg, ydoedd John Calvin, ac at rai o brif ffeithiau ei fywyd, a nodweddion ei gyineriad, y gwahoddwn sylw ein darllenwyr tirion. Ganwyd John Calvin ar y lOfed o Orphenaf, 1509, yn Noyon, Pieardy, Ffrainc. Enw ei dad ydoedd, Gerard Calvin, yn dylyn yr alwedigaeth o gylchwr (cooper). Enw ei fam ydoedd Joanne Lefranc, a merch ydoedd hi i westŷwr. Yr oedd y teulu yn gynwysedig o chwech o blant, pedwar o fechgyn'a dwy ferch, a John oedd yr ail. Yr oedd ei rieni yn barchus mewn cyf rifiad, ond yr oedd eu hamgylchiadau yn mhell o fod yn gyfoethog; ond yn ffodus iawn i Calvin ìeuanc yr oedd teiuo cyfoethog yn yr ardal