Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. LXIII. EBRILL, 1910. RHTF 4. g^CcBgrcmm ^íTtsol'i peuenctiò. DAN OLYGIAETH Y Parch. JOHN FELIX. CYNHWYSIAD. ElN DARLUNFA,— Mr. William Evans, Eglwysfach (darlun) Amrywiaeth.— Y Cam Cyntaf ........ Erwau Sanctaidd— III.—Y Fron,—Cartref Mynyddog (darlun) Cyd-chwareuydd Peryglus Bryniau'r Beddau (darlun) Congl y Cystadleuon Emynwyr Cymru— I,—Yr Emyn fel Cyfrwng Addoliad.. 100 Vf ía Robert Hall a'r Brandi Hiraeth Eluned Apostol y Plant (y diweddar Robeit Culley) (darlun) Defnyddio yr hyn sydd genym Effaith Maddeuant.. Cofio Caredigrwydd Congl v Plant Y Ẃasg ...... Barddoniaeth,— Hen Weddi Deuluaidd fy Nhad Gwèn Baban Y Barbwr (darlun) Y Gwanwyn Tôn—" Gweddi Plentyn " PRIS CEIMIOG ^O^ BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD.