Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

cyf. lxiii. CHWEFROR, 1910. rhif 2. YWINLLAN Ul gtoCcÇgrarem 2íTtsoCt gettettcftò. DAN OLYGIAF.TH Y Parch. JOHN FELIX. CYNHWYSIAD. Ein Darlunfa.— Mr. Ellis Owen, Lerpwl (darlun) .. 29 Amrywiaeth- Problemau'r Bywyd Crefyddol Erwau Sanctaidd (darlun) Y Bachgen Du a'r Rhew .. Nôd Teilwng yn Amcan Bywyd .. .. 39 Ceryddu Plant am Watwar .. .. 41 Athrawon Llwyddiannus— Mr. W. W. Jones, Blaenau Ffestin- iog (darlun) .. .. .. .-42 Hiraeth Eluned ...... .. 44 Congl y Cystadleuon .. .. .. 47 Y Wasg ..........49 Ysgolion Cenhadol (darlun) Gwnewch eich Goreu Yr Ehedydd a'i Chywion .. Congl y Plant:—Beirniadaeth yr Atebion i'r Gofyniadau Ysgrythyrol a'r Posau 54 Barddoniaeth.— Y Plentyn a'r Ci........34 Gofala ein Tad ........58 Y Lleidr ar y Groes.. .. .. .-43 " Pur o Galon " ........46 Emyn—Dymuniad...... • • 54 Tôn—" Fynnon Calfaria ".. .. •. 43 PRIS CEmiOG . 1 .•' BANGOR: CYHOEHDEDIG YN V LLYFRFA WESLEYAIDD.