Danoiygiaethy Cyf. LXII. Rhi> 3 MAWRTH, 1909. Cynwysîad. Ein DARLUNFA:— Mr. T. Armon Jones, R.A.M. {dar- lun) ........58 AMRYWIAETH:— Cymeriadau Anamlwg y Testament Newydd Cestyll Cymru (darlun Seiat y Plant .. Mebyd Enwogion.—II. Gwibdeithiau gyda'r Plant Rhif II. YWasg.......... Troedigaeth Mynach Buddhiaidd (darlurì) Congl y Cystadleuon .. Yn Annwn gyda Dante Sallie Williams, Cardigan View, Pwüheli (darlun)...... Congl y Plant .. BARDDONIAETH :— Ioan Fedyddiwr Y Llew .. ........ " A Ddigio heb Achos, Cymoded heb Iawn" Yr Eos a'r Aderyn Du " TÒN :—"Glan Rhyd" ÌANOOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGH JONF.S, D.D., VN Y í LYFRFA