I CYiCHGRAWN MiSOLÌ ÍEUENCTŸD Dan olygiâethv Parch.W.O. Evan s. - - - •' Cvf. LXI. Rhif ii. ^ TACHWEDD, 1908- Cynwysiad. Ein Darlunfa:— Iorwerth, Llundain (darlun).. .. 28 c AMRYWIAETH:— Gweriniaeth Cymru......284 William Owen'. I. (darlun) Gwersi yn Ysgol Natur Arholiad y Gwersi vn Ysgol Natur: Y Feirniadaeth ar vr Atebion .. Cyfeillion Cuddiedig vr Iesu.. Gosod Sylfeini Capel Wesleyaidd vn Panama, 1908 (darlun) .. Hanes Tac a Mari Bach Mr. John Harding, Ysgrifenydd Cyffredinol Cymdeithas y Pre- gethwyr Cynorthwyol (darlun').. 299 " Cyfoeddion."—XI. Newyddion o WladBell.. .. .. Congl y Cvstadleuon...... Fy Ymweliad â Thref Fahometanaidd (darlunìau) 285 290 29. 294 2i,6 300 BARDDONIAF.TH :—- YrWy........ Y Cvmwvnaswr a'r Coediwr.. Y Wiwer ...... Gwrid 305 287 293 302 304 BA.NGOR : Cyhoeddedig ac ar werth gan Hugh Tones, d D , VN Y Llyfrfa.