Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYICHGRAWN HiSOU ÎEUENCTYD Dan olygiaeth y Pargh.WO. Evan s. Cyf. LXI. Rh MAWRTH, 1908 X». Cynwysiad. ElN DARLUNFA : — Mr. Peter Hughes (" Cephas " (dar- luri) ........ AMRYWIAETH :— Gyda'r Plant yn yr " Actau " Gwersi vn Ysgol Natur Beirniadaeth ar yr Atebion i'r Goí- yniadau Ysgrythyrol, am y Flwyddyn' 1907 Y Parch. J. Ernesí Rattenbury (dar- lun) " Cvfoedion."—III. Penyffordd Gaír gyda'r Plant Congl y Cystadleuon .. Nellie Jones, Penrala. Tregarth (dar- lun) .. ...... Ernie Bach (darlurì) .. Cyfeillion Cuddiedig vr Tesu.. Pennodau yn Hancs vr Eglwys Y modd y dvsgodd " Trysor Daearol " Rifyddiaeth (darlutt) Benares (darlun) Y Rhifyddwr Rhwydd (darlun) Bechgyn yr Ysgol dan drill (darlun) BARDDONIAETH : - YrArdd ........ Yr Oen Bach........ Y Cwmwl Bryn a Phant .. ^ANGOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGH JONES, D.D., YN Y LLYFRFA.