Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN MlSOLi ÍEUENCTYD Dan olygiaeth y Parch.WQ.Evans. Cyf. LX. Rhif II. TACHWEDD, 1907. Cynwysiad. ElN HORIEL:— Mr. Robert Griffith, Abermaw (dar- lun) AMRYWIAETH :— Gyda'r Plant yn yr " Actau " Gofyniadau Ysgrythyrol i'r Plant .. Gwersi yn Ysgol Natur {darluniau).. Cymeriadau Daniel Owen Yr Eryr (darluniau) .. Gwobr Cymwynasgarwch Dynion Dinod y Beibl £ Gwobr am Ysgrif ar y Rechabiaid .. Desgrifiad o Bregethwr (Rhif III.).. Mr. W. HowellDayies, A.S. (darlun) Trioedd .. .. ...... YWasg ........ Y Maes Tramor (aarluniau) BARDDONIAETH:— Idris a Lucy (Darn i'w Adrodd) Ananias a Sapphira...... BANGOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGH JONES, D.D.. YN Y LLYFRFA.