Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYiCHGRAWN MlSOL! íeuenctyd Dan olygiaeth y Parch.W.O.Evans Cyf. LX. Rhie MAWRTH, IS07. Cynwysiad. EíN HORIEL:— .Mr. Hugh Lewis Jones, Caerlleon (darlun) ,. Gofyniadau Ysgrythyrol i'r Plant " Gyda'r Plant yn yr Actau " Cymeriadau Daniel Owen Dynion Dinod y Beibl Maglona Davies, o Ysgol Sul Shiloh Corris (darlun) .. Y Parch. Peter Thompson (darlun) Dwy Stori o'r Seiat .. Milwyr y Groes Llythyr o'r America .. Maes Tramor (darluniau) BARDDONIAETH: — Hoffi Canu Y Gwanwyn Lizzie, merch hynaf Mr. a Mrs. D Davies, Post Office, Pontrhydŷ groes (darlun) Emyn:—"De'wch ataf Fi".. Tôn—" Hedd " BANGOk: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HüGH JONES, D.D., YN Y LLYFRFA.