Skip to main content

Cyìchgrawn Misoli (euenctyd Dan olygiaeth y Parch.WO£vans Cyf. LX. Rhif 2. ^ CHWEFROR, 1907. Cynwysiad. ElN HORIEL:— Mr. Edmund Evans, Llundain (darlun) Mr. Edmund Evans, " Udgorn Meir- ion " (darlun) " Gyda'r Plant yn yr Actau" (g)'da Map) ........ Ysgol Ddyddiol Tregeiriog (darlun) Gofyniadau Ysgrythyrol i'r Plant .. Dynion Dinod y Beibl Miss Ruth Evans, Trawsfynydd (darlun).. Mi. Arthur Henderson, A.S. (darlun) Cymeriadau Daniel Owen Posau i'r Plant.. AdgofionyParch.GriffithEliis,M.A., am y Winllan P»eirniadaeth ar yr Atebion i'r Gofyn- iadau Ysgrythyrol am 1906 Y Maes Tramor (darluniau) BARDDONIAETH :— Digon Iesu .. ...... Englyn—" Cartref " .. Lle i Blant i Weithio...... Gweddi Plentyn Tòn—Clychau'n Canu r.ANGOk: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGH JoNES, D.D., YN Y LLYFRFA.