CYiCHGRAWN MlSOll lEUENCTYPf DanolygiaethyParch.W.O.Evans. Cyf. LIX. Rhif i. ^ IONAWR, 1906. CYNWYSíAD. ElN HORIEL:— Mr. Lewis Williams, M.E., Ffyn- nongroew (darlun) AMRYWIAETH :— Edrych i fyny...... Tro drwy'r Eglwysi .. Gwersi yn Ysgol Natur (darluniau) Yng Nghwmni Anian Yr Ysgol Sabbothol .. Gofyniadau Ysgrythyrol i'r Plant Rhy Brysur i Rewi Cornel y Plant (darlun) Cerryg-filltir ar daith Bywyd Breuddwyd nos Calan Y Maes Tramor (darluniau) BARDDONIAETH.— Y Cyfaill Ffyddlon......10 Profiad hen Wraig ar nos Sul Stormus 22 Er Cof am y Parch. John Price- Roberts....., ..24 TôN—" Hosanna i Fab Dafydd " .. 14