DAN OLYGIAETH Y PARCH.W.O-EyANS.1 ■ i ifii i i ii—mmm*Sjm#ìmi Cyf. LVIII. Rhif. 12. RHAGFYR, 1905. ' ii i" »1UI i-l Cynwysiad. ElN HORIEL:— Mr. D. Pryce Daries, Penmachno {darlun) .. .. .. .. 265 AMRYWIAETH :— Yr Ysgol Sabbothol......267 Y'mhlith y Bydoedd Pell {darluniau) 271 Y Modd i Ymresymu..... Syr Isaac Newton {darlun) .. Gofyniadau Ysgrythyrol Hosan Nadolig {darlun) Gwersi yn Ysgol Natur {darlurì) . Cornel y Plant {darluniau) .. Bardüoniaeth.— Mae'r Gwynt yn Oer .. .. .. 266 Y Robin Goch........269 TôN—'' Peroriaeth Natur " .. .. 276 BANGOk: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGH JONES, D.D., YN Y LLYFRFA