Skip to main content

Cyuchgrawn Misol» Ieuenctyd Dan olygiaethy Parch.WO.Evans Cyf. LVIII. Rhif. io. =^ HYDREF, 1905. Cynwysiad. ElN HORIEL:— Dr. Arthur T. Jones, Mountain Ash (a'arlun)........217 AMRYWIAETH :— Yn y Salmau........ 220 Hen Adnod Newydd—II..... 223 Y'mhlith y Bydoedd Pell (darluniau) 225 Nodiadau ar yr Iaith Gymraeg .. 230 Cornel y Plant (darluniau) .. .. 232 Maen Moab........ 237 Cydwybod ........ 239 Deddf Addysg 1902...... 240 BARDDONIAETH:— Teimlais, —Gwelais,—Cefais .. 219 Cân Dorti Wyn .. .. .. 222 TÔN:— " Gillacre Lane" .. .. .. 229 ^ANGOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGH JONES, D.D., YN Y LLYFRFA