Cylchgrawn Misol'i Ieuenctyd Dan olygiaeth y Parch.WO.Evans.< Cyf. LYII. Rhif. 4. 4? EBRILL, 1904. Cynwysiad. £lN 1ÎOR1EL:— Mr. Thomas Owen, Porthdinorwic (darlun) . . ■ ■ ■ ■ 73 AMRYWIAETH : — Pulpud y Presenol Yn y Salmau .. Ychydig Adgofion am Hen Gym deithas Lenyddol (darluiì) Gwersi vn Ysgol Natur (darlun) Cyrnry gwcrth i'w Cofìo Adgofion am Hen Gymeriadau Nodiadau ar yr laith Gymraeg Cornel y Plant .. BARDDONIA.ETH : — YParch. D. O. Jones.. Cân y Weddw i'w Phlentyn Amddifad 84 Tôn—"Bethel" BANGOR: Cyhoeddedig AC AR WERTH GAN HUGH [ONES, D.D., VN Y LLYFRFA.