Cyf. LVI. Rhif 10.] HYDREF, 1903. [Prit ìc. CYNWYSIAD. ElN HORIEL:— Tudal. Mr. William Jones, Shiloh, Cylchdaith Llanidloes (gyda darlun) ..........217 AMRYWIAETH:— Adgofìon am Bregethwyr Cymru ......221 Helyntion fÿ Mywyd .. .. .. ., ..225 Y Diweddar Barch. David Owen Jones (gyda darlun) 228 Hydref .. .. .. .". ......2^2 Y Gelfyddyd o Fyw .......... Y Bachgen Amddifad a'i Feibl........ Attebion i'r Gofyniadau Cyffredinol am Gorphcnaf, T902.............. Oriel yr Hen Destament .. Attebion Tasgau Awst BARDDONIAETH:— 233 250 238 238 240 Hen Geubren ger y Tŷ .. Penmaenmawr Tasg i'r Plant—Dychymyg Deigryn yw Bywyd.—Fy Mam Buddugoîiaeth {gyda darlun) 220 224 227 -'35 239 Tôn—Ymladdwn dros ein Baner ......230 BANGOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGH JONES, D.D., YN Y LXYFRFA.