Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyí. LVI. Rhif 3,] MAWRTH, 1903. [Pris ìc. CYNWYSIAD. ElN HORIF.L:— Tudal. Mr. J. Henryjones, Llanfair-Talhaiarn (gyda darluti) 49 Amrywiaeth:— Adffofion am Bregethwyr Cymru Helyntion fy Mywyd John Samuel Roberts, Capel Garmon (gyda darlun Mawrth Cyfeillion (gyda darlurì).. Y Gelfyddyd o Fyw ........ Oriel yr Hen Destament .. Y Parch. Arthur E. Gregory, D.D. (gyda darlun) Sel Enwadol........... Yr Afr Wyllt (gyda darlun)...... Yn Nghamrau ei Thad .. Barddoniaeth :— Gwlad y Gân .......... Clod i'r Tesu .......... Y Dderwen .. .. ...... Atebion Tasg Ionawr........ Tasg i'r Plant—Dychymyg ...... Y Beibl ............ Y Beibl ............ Canu Bywyd i Blant ...... Tôn—"Galwad" .. 52 59 61 DO 08 69 70 71 72 54 5 7 5S 60 65 70 70 72 64 BANGOR: Cyhoeddedig ac ar werth gan Hugh Jones, D.D., YN Y Llyfrfa.