Cyf. LVI. Rhif i.J IONAWR, 1903. (Pris ìc. CYNWYSIAD. ElN HORIEL:— Tudal. Mr. E. Lloyd Edwards, Maer Llanfyllin (gyda darlun) I Amrywiaeth :— Adgofion am Bregethwyr Cymru .. .. .. 4 BAN \ Atebíon Tasg Tachwedd.. .. .. .. .. 7 Hogh Price Hughes [gyda darlun)......8 Ionawr ..............10 3LVCifA£TH\ Cyfeillion (gyda darlun)..........13 Helyntion fy Mywyd ..........17 Y Gelfyddyd o Fyw ...... .. ..19 Oriel yr Hen Destament .. .. ., ,. ,.21 Y Sofl-iâr (gyda darlun).. .. ., .. ..22 Ymddiddan........., .. .. 23 WOHÜ HUMPBREYSA B?™™>~..........., Tasg i'r Plant—Dychymyg ........11 Atebiad i Dasg Rhagíyr..........16 Yr Afon..............24 Tòn—Horeb .. .. .. .. .. .. 12 Bangor: Cyhoeddedig ac ar werth gan Hugh Jones, D.D., YN Y Llyfrfa CT71 'J'f