Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf LV. Rhif 6.) MEHEFIN, 1902. [Pris lc. CYNWYSIAD. ElN iiORIEL— Tudal Mr. William Savage, Trefeglwys (gyaa darlun) .. 121 AMRYW1A.ETH— Adgofion am Bregethwyr Cymru Enwogion .. Y Winllan a'i Gohebwyr.. Nyth y Dryw yn Nglanmor (gyda darlun) Gofyniadau Cyffredinol .. Mynydd Hor (gyda darlun) Tro trwy'r Fynwent Y Wasg .". .. .. Atebion Tasg Ebrill Tasg i'r Plant Y Parch. John Howell Jones (gyda darlun) Brys Ymweliad â F'ewythr Sam BARDDONIAETH :— Dymuniad .. " YPientyn Amddifad " .. Y Ddafad Golledig ' Gweddi ...... Tôn—Emyn Hwyrol 124 128 131 134 137 138 139 141 141 141 142 Í43 123 127 144 3ANGOR: CYHOEDDEDIG AC Aä WERTH GAN H. M. HUGHES, YN Y LjLYFRFA