Skip to main content

EBRILL, 1902. IPris ic. CYNWYSIAD. Ein Horiel— Tudal. Mr. Robert Morris, U.H., Wyddgrug (gyda darlun) 73 AMRYWIAETH— Adgofion am Bregethwyr Cymru ......76 Y Diweddar Dr. J. Hughes (Glanystwyth) (gyda darlun) 80 Y Diweddar Barch. Robert Jçnes (B), (gyda darlun) 81 Enwogion .. .. .. .. .. .. .. 83 Y Diweddar Barch. D. Jones (Druisyn) (gyda darlun) 88 Anrhydeddwch y Tadau (gyda darluniau) Nyth v Dryw yn Nglanmor Brys Ymweliad â F'ewythr Sam Y Plant a Ninau Y Wasg Atebion Tasg Chwefror Tasg i'r Plant Gofyniadau Cyffredinol BARDDONIAETH :— Ceisiaf Gofio'r Groglith Cyntaf........ 75 Profiad Plentyn Cystudd.......... 79 Mae Duw yn bod............ 82 Druisvn a Glanvstwyth .. .. .. .. .. 85 " Myfi a'i Hadgyfodaf ef" ........ 87 Tôn—" Rhosyn Saron " 86 BANGOR: Cyhoeddedig ac ar werth gan H. M. Hughes, yn y Llyfrfa.