Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBRILL, 1902. IPris ic. CYNWYSIAD. Ein Horiel— Tudal. Mr. Robert Morris, U.H., Wyddgrug (gyda darlun) 73 AMRYWIAETH— Adgofion am Bregethwyr Cymru ......76 Y Diweddar Dr. J. Hughes (Glanystwyth) (gyda darlun) 80 Y Diweddar Barch. Robert Jçnes (B), (gyda darlun) 81 Enwogion .. .. .. .. .. .. .. 83 Y Diweddar Barch. D. Jones (Druisyn) (gyda darlun) 88 Anrhydeddwch y Tadau (gyda darluniau) Nyth v Dryw yn Nglanmor Brys Ymweliad â F'ewythr Sam Y Plant a Ninau Y Wasg Atebion Tasg Chwefror Tasg i'r Plant Gofyniadau Cyffredinol BARDDONIAETH :— Ceisiaf Gofio'r Groglith Cyntaf........ 75 Profiad Plentyn Cystudd.......... 79 Mae Duw yn bod............ 82 Druisvn a Glanvstwyth .. .. .. .. .. 85 " Myfi a'i Hadgyfodaf ef" ........ 87 Tôn—" Rhosyn Saron " 86 BANGOR: Cyhoeddedig ac ar werth gan H. M. Hughes, yn y Llyfrfa.