Cyf. LIII. Rhif. 6.] MEHEFIN, 1900. [Prís ìc. CYNWYSIAD. ElN HORIEL— Tudal. Mr. William Lewis (Gwilym Ardudwy) (gydadarlun) 121 Amrywiaeth— Wesleyaeth Gymreig .. . .^ Nodion o'r Ddarllenfa .. Bywydeg .......... Miss Ellen Thorneycroft Fowler {gyda darlun) Byr hanes y Cymry .. .. * .. . O ba le daw'r fírwythau ? (gyda darlun) . Tasg i'r Plant " Idwal Huws "......... Dosbarth o Ysgol Sul y Van {gyda ilarlun) . Yr Arglwydd yn talu yn ol Y Çwch Dihangol {gyda darlun) Y Ddau Fôr .. .. .. .. . Y Plant a Ninau .. ....... Gofyniadau Ysgrythyrol ..... Atebion Tasg Ebrill....... YWasg .. ........ Barudoniaeth— At y Groes ......... YCrj'man.. .. .. .. ... Cwsg, Nos Da!...... Peroriaeth Natur.. ....... Y Tylotyn.. Sercíms Gofia .. .. TôN—" Yn Mlaèn " .. .. ... 124 126 129 130 131 132 134 135 139 139 141 142 143 144 144 144 123 129 137 137 143 144 140 BANGOR: CifHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN J. HüGHES, YN Y JLLYFRFA.