Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

///■"" * ü Oyf. LI. Ähif 2.]-----CHWEPROR, 1898.-----[Pẁ lc C Y N W Y S I A D, ElN Horiel— Tudal. Mr John Harrison Jones, U.H., Dînbych (gyda darlun) Amrywiaeth— Hywel Cyfeiliog... Daeareg (Geology) Gwaredigaeth Gyfyng Adnodau y Seiat.,. Y Mwnwr Bychan (gyda darlun) ... Ffyddlondeb mewn Cyfeillgarwch ... Y Plant a Ninau... Maes Llafur y Dalaeth Ogleddol .. Dynion Mawr—II.—Spurgeon—Y Prerethwr Sylfaenwyr Wesleyaeth Gymreig— Y Parch. John Hughes {gyda darlun) Barddoniaeth— Y Blodeuyn TÔN—Canu maeyCread ... 25 28 34 35 35 3« 38 45 47 32 42 40 41 Bangor : Cyhobddbdig ac ab wbbth gan J. Hughbs, yn y Llyfbpa.