Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. XXXVIII.] MEHEFIN, 1837- [Llyfr. VII. ®y©KI®KÄlT13=ü ...©ÜQ§TO©K]©(1®[L0 JOHN CALVIN. * dìwygiwr enwog John Calvin, a anwyd ín Noyon, tref yn nhalaeth Picardy, ttia 60 ^illdir o Paris, prif ddinas Ffrainc, ar y l0fed o Orphenaf, 1509. Gan fod ei rieni Ŵ bobl o gymeriad a sylw yn mhlith pen- ~e%ion ei gymmydogaeth, efe a gafodd d^vsgeidiaeth haelfryd, gyda phlant i un °r pendefigion uchaf yn y fro. Efe a'u Çai%nodd i Paris, Ue y hu yn myfyrio yn athrofa de la Marche, dan yr athrawenwog •^turin Corderier, neù Corderius. Oddi y^o efe a symmudodd i athrofa Montaign, - y cafodd yn athraw, Hispaenwr tra %sgedig. Gan fod tad Calfin yn awyddus am i'w *» ymroi at wasanaeth yr eglwys, efe a §afodd swyddogaéth gan Esgoh Noyon iddo vo eglwys gadeiriol y ddinas hono, a , rachefn, efe a gafodd guradiaeth ei entref ganedigiol ei hun iido. Felly gan ^ny, hu Calfin dros heth amser yn gwein- judu swydd offeiriad yn eglwys Bhufain ^yü gadael Ffrainc; ond fe'i lluddiwyd rwy drefn ddoeth rhagluniaeth, rhag aros , ^ûawr mewn cymmundeb a'r eglwys wrth- Ẅedig hono. Tueddwyd ei dad i feddwl y^yddai gwell cyfle i'w fah arferu ei dalen- 11 ysplennydd yn llwyddiannus, ar faes y oSíraith wladol, ac am hyny efe a'i per- a«iodd i roddi ei swydd offeiriadol i fynu. v c yn gymmaint a hod y gwr ieuanc erbyn yQ. drwy fendith Duw ar ei astudiaeth isgrythyr Lan, wedi dechreu fiîeiddio ergoeli0n yr eglwys hahaidd, a'i ar- m oeddio gysondeb yr egwyddorion Gwrth- . °* à gair Duw; nid oedd yn anhawdd berswadio i hyn; felly efe a drodd ei uirau tuag Orleans, i ddechreu ar astud- ^Äeth ' y gyfraith yno; ac mor hynod *¥ yai fu ei gynnydd yn», fel y'i cyfrifid yn fuan iawn yn alluog i lanw y gadair yn absenun o'r athrawon; ac ar ei ymadawiad o'r Athrofa, cynnygid y radd o Ddysgawd- wr iddo yn rhad. Eto ni chyfyngai ei efrydiaeth at y gyfraith yn unig, ond treuliai lawer o'i amser yn darllen yr Ys- grythyrau; ac nid anfynych yr ymgynghor. ai y rhai a ewyllysient ddysgu y grefydd ddiwygiedig yn fanylach, âg ef hyd yn nod yn ei dymmhor boreuol yma. Tu a'r pryd hwn, efe arferai, ar ol swper ysgafn, aros i fynu yn myfyrio hyd hanner nos, a threulio ei oriau boreuol yn ei wely i adolygu ei fyfyrion y nos o'r blaen. Er fod y cyfryw lafur dybryd a hyn yn dra niweidiol i'w iechyd, nid allai lai nabod ynbrif achlysur o'r ystorfa fawr o ddysg a gwybodaeth, a'i hynodai gymmaint yn ei ddydd. Gan ei fod yn fawr ei awydd am ym- berffeithio yn yr alwedigaeth a gymerasai mewn llaw, efe a aeth i wrandaw darlithau cyfreithiwr enwog o Bourges; ond efe a alwyd oddiyma yn brysur, mew n canlyniad i farwolaeth ddisymmwth ei dad. Wedi yr amgylchiad tra galarus yma, trwy yr hyn y collodd Calfin gynghorwr doeth, a hy- fforddwr gwerthfawr, efe a symmudodd i Paris, lle yn ei bedwaredd flw ydd ar hugain, y cyhoeddodd efe ei esponiad ar epistol Seneca yn nghylch Clemens. Tra fu yn Paris, cfe a ymgydnabu â lluaws o'r rhai a gofleidiasent y grefydd ddiwygiedig; ac efe a lyncai eu hegwydd- orion mor drwyadl, fel y penderfynoddym- roddi i wasanaeth Duw mewn cyssylltiad â'r eglwys ddiẅygiedig. Y Pabyddion a wylient ar ei gamrau gyd a'r manylrwydd mwyaf drwg-dybus, oblegid eu bod yn ofui y gwnai gwr o'r fath zel a thalentau ag ef, lawer o ddrwg i'w