Skip to main content

Y DRYSOBFA. IẄ. LXXV.] MAWRTH, 1837. [Llyfr. tii. OWRTHGILIAD {Parhadtudaleu U.) r euogrwyád a niweidiolrwydd gwrthgiliad, ^hoddir ifewn gydag ychydig gyfnewidiau (copy) 0 lythyr a ysgrifenid lawer o fiÿn- ÿddau yn ol at fenyw ieuanc, oedd wedi ^wympo oddiwrth grefydd, ond am adfer- tod yr hony pryd kyny,y coleddidgobeith- ton cryfion, er iddynt brofi yn Uwyr dy- ^ylhdì'us. * * y nghyfeilìes ieuarac, Goddefwch i mi ysgrifenu ychydig lneliau attoch, er anilygiad ychwanegol i *nwi o'm gofal pryderus am eich lles trag- ^wyddol: ie,eich lles tragywyddol; canys ì*a beth ymddengys yn hir yn deilwng ■°'nbryd, heblaw pethautragywyddolfyd! * buan y cewch chwi Sarah, ganfod nad fledd dim arall vq deil wng o'ch meddyl- Yr ydwyf yn gobeithio nad yw y gofid *r edifeirwch am eich ymddygiad, a *mlygec|j y sabbaih diweddaf, ddim wedi ^flanu drachefn fel cwmmwl y boreu, ac ekgwlith boreuol. Bum yn gweddio r°s°ch, nid yn unig y pryd hyny, ond *n fynych cyn byny; ac os dychwelir °wi yn wiríoneddol i lwybrau heddwch "íddaf yn ystyried ycyfryw weddiau wedi çu hatteb. Ae yn awr Sarah, pa beth yw ansawdd lch calon chwi ? Ai difeddwl ydyw eto ? *~ ydyẅ' hi eto wedi ysagaledu ? Na atto Uvv! ond pared iddi fod yn dyner, gost yngedigs ac edifeirioll Fy anwyl gyfeilles y *nae arnoch eisiau edifeirwch. Nid oes arnaf «hwi; eisiau edliw dim a aeth heibio i 5 eto y mae cariad at eich enaid yn *y ngorfodi i ddweyd wrthych, Yr ydych ewn angen am edifeirwch dwfn a dwys VVn- Mae yn ddiau eieh bod chwi wedi cvvyrnpo oddiwrth Dduw; ond a ydyeh *hwî yu edifeiriol '? Os ydych, ni fynnwn er dim ddryllio y gorsen ysig. Yn hytrach cyfarwyddwn chwi at addewidion eicli Daw hawddgar; er darfod i chwi gefnw. arno yn ddiweddar. Gan hyny, clywoh pa beth a ddywed efe yn ei'air, ' Dychwelwch attef fi, a mi a ddychwelaf attoch chwi:'—dych- welwch, feibion gwrthnysig, ac mi a iach- af eich gwrthnysigrwydd.'—' Meddygin- iaethaf eu hymchweliad hwynt, caraf hwynt yn rhad;'—* Os cyfaddefwn eia pechodau, ffyddlawn yw efe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac ŷ'n. glaahäo oddiwrth bob anngbyfiawnder:' Gwaed Iesu Grist ei Fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddiwrth bob pechod.' I chwi y gwnaethfrwyd yr addewidion hyn; na atto Duw eu bod yn ofer i chwi. Mae Dnw etoyn ewyllysgar i'ch derbyn chwi; rnae yr Iesu eto )n ewyllysgar i'ch croes- awi chwi. Dichon ei waed ef eich glan- hau chwi eto oddiwrth eich holl bechod- au; a'i law dyner gynnal eich cerddediad llesg. Gwelwch Pedr wrthgiliedig; efe a gafodd drugaredd, ac a aeth o'r byd hwn i gydgana â'r gwaredigion frŷ. O Sarah, ceisiwch rasyr Iachawdwr o new- ydd; ac ni bydd eich cais yn ofer. Canys ette, efe a roddai dangnefedd, maddeuant a nefoedd i chwi, ac a'cb dygai yn fuan i fysg ei waredigion fry. Ac onid yw y f'ath ystyriaethiau yn barod i doddi dy galon? Pa beth, a dderbyniai fy Iach- awdwr anwyl fi eto, a minnau wedi gwneyd y fath gam ag ef! Gwnai, yn, wir efe a wnai: ac a allwn I eistedd i lawr gyd â'i saint frỳ ? Ac a all fy ysbryd dedwydd I addoli ei gariad ef, pan fyddo ycorph iachus hwn yn dywarcben farw yn y bedd, a'r galon oer hon, yn oeiach