Skip to main content

Y BRYSORFA. •HIF. LXXI.] —5=XS>«— M.DCCC. XXXVI. fâ^IW [Llyfr VI. LLOFFION O bregeth, a bregethwydgan y Parch. T. Lloyd, Abergele, Medi 27, 1835, wedi eu casglu wrth wrando. Gan Evan Roberts, 'Pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei öeuadd, y mae yr hyn sydd ganddo me wn neddwch; ond pan ddel un cryfach nag ef arno, a'i orchfygu, efe a ddwg ymaith eì holl arfogaeth ef yn yr hon yr oedd yn ymddiried, ac a ran ei anrhaith ef.' Luc Xi. 21, 22. Crist a lefarodd y testyn hwn, uddiar jr achlysur ei fod ef wedi ' bwrw allan gythraul, a hwnw oedd fud. A bu wedi i'r cythraul fyned allan, i'r mudan Iefaru.' adn. 14. Ac i'r dyben o gau safnau yr Iuddewon, y rhai' a ddy wedasant, mai trwy Beelze- hub, pcnaeth y cythreuliaid yr oedd eí'e ÿn bwrw allan gythreuliaid.' Yn y Testyn hwn ni a ganfyddwn, I. Yr enw a roddir ary diafol 'y cryf arfog.' II. Ei waith ef, < cadw ei neuadd,' sef calon dyn. III. Ei fanteision at y gorchwyl hwn, y mae yn gryf, ac yn arfog, IV. Efî'aith cadwraeth ei neuadd, 'y «iae yr hyn syddganddo raewn heddwch.' V. Rod ' un cryfach nag ef,' sef Iesu Grist. 1< Yr enw a roddir ar y diafol. Mae y diafol yn gryf iawn. Mae yn debygol na chollodd yr angylion drwg mo'u cryfder yn eu ewymp, er iddynt golli eu holl sancteiddrwydd. Mae Satan ya defnyddìo arfau sef moddion lawer i'r dyben o gadw pechaduriaid dan ei lyw- odraeth ac yn ei feddiant. II. Mae calon dyn anianol yn cael ei galw yma 'ei neuadd,' neuadd y diafol, ei ntesẃylfod ef ei hun ydyw. Y mae efe yn cadw hon, sef yn ei chadw yn ei fedd- ,;«nt ef ei hun, gyda gofal a diwydrwydd mnrwr. Mae ty wysog llywodraeth yr awyr, sef y diafol, yn ' ysbryd yr awr hon yn gweithio yn mhlant yr anufudd-dod,' Eph. ii. 2. Mae efe ' yn dallu meddyliau y rhai digred, fel na thywyno iddynt lewr- yrch efengyl gogoniant Crist, yr hwn yw delw Duw.' III. Mae gan y diafol ei fanteisiou i gadw ei neuadd. 1, Y mae efe yn gryf ' fel llew rhuad- wy.' 2. Mae y cythreuliaid yn lliosog iawn. Yr oedd saith o honynt gynt mewn un wraig—a lleng o honynt mewn un dyn ár unwaith. 3. Maent mewn undeb â'u gilydd yn yr hyn sydd yn erbyn Duw ac yn drygu dyn. ' Lleng yw/i/ enw am fod llawer o honom,' meddynt gynt wrth Grist. 4. Maent yngyfrwys iawn. Trwy gyfrwysdra y twyllasant ein rhieni cyntaf i fwyta o'r ffrwyth gwaharddedig. Ar- ferodd Satan gyfrwysdra a dichell mawr i geisio temptio Crist; ac oherwydd ei gyf- rwysdra y defnyddiodd efe y Sarph yn Mharadwys, am ei bod yn gyfrwysach na holl anifeiliaid y maes: ac oherwydd yr un peth y gelwir ef' yr hen Sarph.' IV. Mae yr hyn sydd ganddo mewn heddwch. Ei amcan ef yw cadw ei neu- add mewn heddwch, sef mewn Uonydd- wch a sicr feddiant. 1. Mae efe yn dal dynäon diadgenhediedig wrth ei ewyllys. 2, Mae yn cadw meddiant ar hob peth a feddant. (1) Mae yn cadw meddiant o'r deall. (2) Y cof. (3) Yr ewyllys. (4> Eu serchiadau, (5) Ceidw hefyd, hyd y gallo, y gydwybod yn llonydd. 3. Mae efe yn peri i ddynion feddwl yn dda am eu cyflwr, agobeithio'r goreu, 'nes cael eu hanwiredd yn atgas,' a chwympo o hon- ynt i'r pwll o'r hwn ni bydd gwaredig- aeth yn dragywydd. O mor arswydus y w cyflwr v rhaî hvn í 2 T