Skip to main content

Y DRYSORFA. —»<äK*-— M. DCCC. XXXVI. IÌH1F. LXV1.] IFElfo [Llyfr vl fParhad tu dalen 131.J Addawsom ysgrifenu yn ein Rhifyií,hwn, yehydig o'n rneddyliau ar dri pheth; sef , Dechreuad, Parhad, a Diweddiad y Mil Blynyddoedd. I. Am ddeehreuad y Mil Blynyddoedd. Mae ilawer wedi gofyn, pa bryd y bydd y tymhor hyfryd hwn o amseryn dechreu? ond ni aliodd un dyn hyd yma atteb y gofyniad gydag un sicrwydd, ac niae yn debygol na ellir ei atteb nemawr cyn yr amser ychwaith, megis ag y bu am am- ryw brophwydoliaethau ereill o'r Ys- grythyrau. Mae rhai wedi ysgrifenu ers talm, fod y Mil Blynyddoedd i ddeehreu eyn hyn ; ond mae amser wedi profi fod y rhai hyny wedi camgymmeryd. Mae ereill wedi penu amser ynihellaeh ymlaen, ae nid y w y gwyr doethaf yn gallu penu ar yr un amser a'u gilydd, am hyny y ma'e yn anhawdd ein perswadio ni i roddi Heruawr o goel ar yr un o honynt. Mae yn debygol y bydd yr amser hwnw yö dyfod i mewn yn raddol: y bydd gwawr, codiad haul, a chanol dydd aruo, Ond un peth a wyddom yn sier, sef y "ydd pethau rhyfeddol iawn i ddygwydd ar y ddaear eyn dyfodiad y Mil Biynydd- oedd ; sef, 1. Dinystr pob anghrist ac an- %ddiaeth drwy yrholl fyd. 2. Rhaid i'r Mengyl gael ei phregethu ymhiith yr holl genhedloedd. 3. Rhaid i'r Iuddew- on gael eu dychwelyd i'r ffydd gristion- °gol- 4. Rhaid i'r holl baganiaid gaei eti troi oddiwrth eu heilunod at y Duw b.VW. Mewn gair, rhaid i holi genhedl- oedd y ddaear ddylifo i Seion ynghylch aiöser dechreuady Mü Blynyddoedd. Yn 01 pob tebygolrwydd, fe fydd raid cael aoasergo faith i gyflawni hyn oîi'; ae felly y mae Ile i farnu nad yw y Mil Blynyddoedd etto wrth y drws. Mae yn ddiamheuol hefyd fod llawer o bethau rhyí'eddol wedi dyfod i ben yn yr oesoedd hyn, y rhai ydynt yn arwyddiou pur amlwg nad yw ymddaugosiad gwawr y Mil Blynyddoedd ddim ymhell iawn. Mae rhyw- barottoadau rhyfedd i'w gwel- ed yn ein dyddiau ni tuag at y Biynydd- oedd Sabbathol hyn. Beth a feddylir wrth yi' holl Sefydliadau a'r Cymdeithas- au crefyddol sy yn awr yn y byd, y cyf- ryw na welwyd eu bath yn y byd erioed o'r blaen, ond paiottoad at y Mil Biyn- yddoedd ? Beth a feddylir wrtu yr holi anfon alian y Cenhadau i amrywiol barthau y byd, ond parottoad at y Mil Blynyddoedd ? Pa beth yw yr holl Ys- golion Sabbathol, a'r holl draö'erth a'r llafur mawr sydd ymhob gwlad Gristiou- ogol i roddi dysgeidiaeth a gwybodaeth greíÿddol i'r ieuenctyd, ond paroítoad at y Mil Blynyddoedd ? Pa beth yw yr yspryd dysgu ereill sydd wedi disgyo bron ar bob ciistion ymhob man, ond parottoad at y Mil Blynyddoedd ? Ni welwyd y cyfryw bethau a hyn erioed o'f biaen, yn enwedig i'r fath raddau, a'r fath barhad, a'r fath gynnydd. Ac yn fwyaf neillduol, beth a feddyiir wrth yr yspryd sydd, ers ychydig flynyddau yn oJ, wedi disgyn ar genhedloedd tywyl) j ddaear, i ymfoddloni i ollwng eu gafael o'u heuiunod a'u coel-grefydd, ac i gyr- ehu yn finteioedd i wrando am Grist íesu, a'r iachawdwriaeth rad drwyddo? Nis gallwn feddwl llai nad rhagbarottö- adau ûiawrion yw y ihai hyn at dorriad gwawr y Mil Blynyddoedd. I. Cyn y Mil Blynyddoedd, bydd raid