Skip to main content

Y DRYSORFA. —»®«— M.DCCC. XXXVI. Rhif. lxv.] IIL Llfyr vr. fParhad tu dalen 101.J Dan y pen hwn, y tro ytna, nyni a osod- wr- ger bron ein darllenwyr rai Ysgryth- yrau a rhesymau i brofi, Na bydd i'r Ar- gluiydd Jesu ddyfod Vr byd hwn yn bersonol, yn y natur ddynol, i breswylio ymhlith ei bobl am Fil o Flynyddoedd, fel yr haera rhai. Mae yn hyspys i ni, ac i amryw o'n darllenwyr, fod arnryw o ddifinyddion dysgedig ac enwog wediysgrifenu llyfrau, a thraethodau, i geisio profi * Y bydd i Grist, roddi ei bresennoldeb personol yn y natur ddynol i'w bobl ar y ddaear am fil o flynyddoedd.' Ond er hyny, yr yd- ym yn cymmeryd rhyddid i farnu drosom ein hunain, ac yn deisyf ar ein darilen- wyr lliosog a hynaws i ddarllen ac ystyr. ied yr ystyriaethau canlynol, ag sydd yn peri na allwn ni gyd-weled â hwynt, am ein bod yn barnu i'rgwrthwyneb, a hyny ar ol dyfal chwiliad. I. Nid yw y rhai sy o'r farn y bydd i Grist ddyfod yn bersonol i'r byd, ddim yn gallu cyd-weled â'u gilydd o'r braidd mewn dim o'u golygiadau. íthai a farn- ant y bydd i'r holl saint a fuont feirw adgyfodi y pryd hwnw, a byw ar y ddae- ar fil 0 fiynyddoedd gyda. Christ, a'rJleill o'r saint; ac felly byddy nefoedd heb un sant, na Christ yn bersonol, o'i mewn am fil o flynyddoedd. Os gofynir, a erys yr angylion yno yr holl amser hwnw ? nis gallant ein hatteb. Hefyd maent yn rhedeg cyn belled gyda dedwyddwch y saint, fel y maentyn anghofio yr annuw- iolion. Ac os gofynir iddynt, Pa beth a ddaw o'r annuwiolion, y rhai a fyddant ar y ddaear cyn dechreu y mil blynydd- oedd ? Dywedant, y lleddir llawer iawn o honynt yn rhyfel Armagedon, ac y dychwelir y ileill. Os gofynir Pa beth a ddaw o gyrph yr annuwiolion y rhai fyddant yn eu beddau ar ddechreu y m il blynyddoedd ? Dywed rhai yr adgyfodir hwynt, ae y bwrirhwynti uffern. Dywed ereill y purir y ddaear drwy dân, ac y bydd cyrph yr annuwiolionyn Iludw dan wadnau traed y saint am fil o flynydd- oedd. Pa fath buro fydd puro y ddaear, a gadael y rhan fwyaf melldigedig o honi, sef cyrph yr annuwiolion, yn gymmysg- edig a'r rhan arall o'r ddaear, nis gwydd- om. Mewn perthynas i'r man lle disgyn Crist yn ei ddyfodiad o'r nef, nid ydynt yn gallu cytuno. Dywed rhai, gan seilio eu haeriad ar yr Ysgrythyr hono yn Zec, 14. 4. gan mai oddiar fynydd yr Olewydd yr esgynodd Crist i'r nefoedd, mai ar y mynydd hwnw y disgyn efe ettoyn nech- renad y mil blynyddoedd. Bydd ei ddis- gyniad, meddynt, mor nerthol fel yr lioll- ta y mynydd ar draws ei hanner, tu a'r dwyrain, a thu a'r gorllewin, a bydd dyffryn mawr iawn, a hanner y mynydd a symmud tua'r gogledd, a'i hanner tua'r dehau. Ac yn y dyftryn hwn y bydd y cyfarfod mawr, sef yr holl saint, o'r nef, ac oddiar y ddaear, yn cyfarfod â Ciirist, ar eu rnynediad i Ierusalem, ac i gym- meryd meddiant o wlad Canaan, yn bres- wylfod iddynt am fil o flynyddoedd. Mewn perthynas i'r iaith a leferirgan- ddynt, dywedant y derfydd am gymmysg- edd Babel y pryd hwn, ac y bydd yr holl ddaear o'r un iaith j ond ni wyddant pa un fydd hono. Rhai a ddywedant, y bydd i ddinas Ierusalem gael ei hadeiladu, a'r deml ynddi yr un modd, ac y gorwychiry deml â gogoniant a phrydferthwch, ymhell tu hwnt i deml Solomon gynt. Önd erbyn