Skip to main content

Y DRYSORFA. —»ŵ<*— M.DCCC. XXXVI. Rhif. lxiu.] IWlfi Llyfr VI. (Parhadtudalen36-) V. Fe fydci y Mil Blynyddoedd yn dym «or neillduol o iawn drefn, heddwch, a Uonŷddwch; o garìad ac undeb ; o lawen- ydd a gorfoledd ar y ddaear. 1. Bydd yn amser o iawn drefn a rheol- ẁdd-dra yn Eglwys Crist. Hyd yma ^iae yr eglwys mewn cyflwr afreolaidá ; yn cael ei dryllio megis yn fil o ddarnau; yn cael ei haflonyddu gan gau Athrawon, heresian, ac ymraniadau; yn cael ei rîi- 'wyno gan fucheddau gwaradwyddus ei haelodau di-oruchwyliaeth. Gwel, 1 Tim. 4. 1, &c. 2 Pedr 2. 1, &c, 2 Tim. 3. 1—5. Yn nheyrnas y Messiah yn y Mil Blyn- yddoedd fe fydd trefn fanwl yn ol cyson reolau yr Ysgrythyrau yn cael y blaen ymhob peth, ac ymhob man. Bycld gweinidogion y dyddiau hyny yn ddynion öuw, y rhai yn ffyddlawn a gyhoeddant Efengyl bur Mab Duw. Ni bydd pob un J'Q ceisio yr eiddo ei hun, ond yr eiddo ^rist Iesu. Ni osodir neb mewn swydd ° awdurdod ond dynion addas, wedi eu Wdurno gan yr Yspryd Gian. ' Yn lle pres y dygaf aur, ac yn lie haiarn y dygaf arian, ac yn lle coèd, pres, ac yn lle cer- lug> haiarn ; a gwnaf dy swyddogion yn «eddychol, a'th drethwyr yn gyfiawn,' Ësa. 60. 17. 2. Bydd yn amser o heddwch a llonydd- «>cä j Eglwys Dduw. Yn yr holi oesoedd cyn y Mil Blynyddoedd, yr oedcl yr Eg- ^ys, mewn mesur máwr fel y berth yr "on a welodd Moses, yn wastaá yn llosgi ac etto byth heb ei difa ; yn cael ei chas-' a«5 ei herlid, ei baeddu, a'i gorthrymu San Satan a'i off'erynau. Y pryd hwn fe «derfydd erleaigaeth, a'r Eglwys a gaiff orphwysdra. Yn awr rhoddir y frenhin- »aeth i'r Saint, a heddwch a deyrnasa ar y «daear am fiU flynyddoedd. ' Ni chlywir mwy son am drais yn dy wlad, na distryw na dinystr yn dy derfynau : eithr ti a el- wi dy fagwyrydd yn iachawdwriaeth, a'th byrth yn foliant,' Esa. 60. 18. Canys fel hyn y dywed yr Arglwydd, Wele mi a estynaf iddi heddwch fel afon, a gogon- iant y cenhedloedd fel ffrwd lifeiriol; canys y genedl a'r deyrnas ni'th wasan- aetho di, a ddifethir; a'r cenhedloedd hyny a lwyr ddinystrir,' adn. 12. 3, Bydd yn amser o gariad ac undeb drwy holl derfynau Eglwys Crist ar y ddaear, Bydd cariad Duw ^edi ei dy- wallt yn heiaeth i bob calon rasol, yr hwn a fydd megis calch wedi ei dymheru, yn rhwymo yr holl feini bywiol yii un deml ysprydol. Bydd cariad brawdol y pryd hyny yn dysgleirio ymhob cymdeith- as eglwysig, ac yn rhwymo pobl Dduw yn un corph mewn gwirionedd; ' wedi eu cyd-gyssylltu drwy bob cymmai cyn naliaeth.' Bydd nefol gariad yn dylifo drwy yr holl gorph, a thrwy bob aelod perthynol iddo. Byddant y pryd hwnw yn caru fei brodyr, ac yn caru yn ddirag- rith, 'nid ar air yn unig, ond mewn gweithred ac mewn gwirionedd.' Bydd y serchawgrwydd Dwyfol hwn yn treiddio trwy yr holl Eglwys, ac yn cymhell yr holl aelodau i garu Duw, ac ' i garu eu gilydd o galon bur yn helaeth.' Bydd i'r cariad pur hwn uno aelodau dirgeledig Crist i fod' o un galon ac o un feddwh' Bydd cristionogion o bob cenedl dan y nef, megis, ' Dinas wedi |ei chyd- gyssylltu ynddi ei hun,' yn ' cadw undeb yr Yspryd ynghwlwm tangnefedd.' Bydd yr holl gristionogion y pryd hwnw mewn gwirionedd yn un yn Nghrist Iesu. ' Un corph, ac un yspryd, un Arglwydd, un ffjdd, un bedydd, un Duw a Thad olh'