Skip to main content

Y DRYSOMFA —»'gWX— M.DCCC. XXXVI. Rhif. lxi.] î@IÂWi, [Llyfr VI. Ac mi a welais angel yn disgyn o'r nef, a chanddo agoriad y pydew diwaelod, a chadwyn fawr yn ei law. Ac efe a ddaliodd y ddraig, yr hen sarph, yr hwn yw diafol a Satan, ac a'i rhwymodd ef dros fil o tìynydd- oedd, ac a'i bwriodd ef i'r pydew diwaelod, ac a gauodd arno, ac a seliodd arno ef, iël nathwyllai efe y eenhedloedd mwyach, nes cyflawni y mil o flynyddoedd.—Dat, xx. 1, 2, 3. Y mae Cristionogion yn gyff'redinol yn dysgwyl y bydd tymlior maith o amser gogoneddus a dedwydd ar y ddaear hon cyn diwedd y byd, a elwir ' Y Mil Blyn- yddoedd' {Millenium), pryd y bydd i Grist deyrnasu ar y ddaear, ac y rhoddir y deyrnas i Saint y Goruchaf. Dywedir yn beonodoi am yr amser hwn y bydd ' teyrnasoedd y byd yn eiddo cin Har- glwydd ni a'i Grist ef,' ac y teyrnasa y Saint ar y ddaear. Ery pryd y daeth pechod i'r byd, ac y gorchuddiwyd ef gan dywyllwch, y mae ' Haulcyfiawnder ' yn cyfodi'yn raddol i'r golwg, ac yn gyru y tywyllwch i ffoi. Wid oedd goleuni y bywyd ar y dechreu, yn nyddiau Abel, ond bychan, a'i lewyrch yn wan, ond y mae yn llewyrchu fwy fwy o oes i oes; ac fe bery i lewyrchu hyd 'ganol dydd.' Mae amrywr wedi ysgrifenu yn lled heî- aeth ar y mil blynyddoedd. Ond y maent yn amry wio yn ddirfawr ỳ naill oddiwrth y llall. Mae rhai yn myned yn rhy bell o lawer mewn dychymygion disail; ac ereill yn rhy fyr o roddi darluniad ys- grythyrol o'r amser hyfryd hwnw. Yr achlysur o'r amrywiol farnau hyn, ydyw, am fod agos yr holl hysbysiadau am y milblynyddoedd a geiryn yrysgrythyrau, yn cael eu gosod allan rnewn ymadrodd- ion prophwydoliaethol, ac am hyny ni ellir cael allan yr amser pennodol y bydd iddo ddechreu, na'r amgylchiadau neill- duol perthynol icUlo ; ond er hyny mae ei natur a'i agwedd cyffredinol yn cael eu gosod allan yn eglur iawn. Nid oes gen- ym ddim hysbysrwydd o'r amser nodedig hwn ond sydd yn y Bibl, am hyny ni ddy- iem fyned ddim pellach nag y mae'r dat- guddiäd dwyfol yn caniattau. Mae yn amlwg i bob ymofynydd dirag- farn, mai y prif ragoriaethau perthynol i'r tymhor gogoneddus hwn o amser fyddant y ddau beth hyn :— 1. Mawrleihadmew^n drygau, sefmevrn pechodau a dyoddefiadau, drwy'r holl fyd. 2. Cynnydd mawr mewn daioni, sef mewn sancteiddrwydd a dedwyddwch, o godiad haul hyd ei fachludiad. Wrth fyned ymlaen, nyni a sylwn ar rai pethau nodedig ac amlwg sydd yn y darluniad Ysgrythyrol o'r tymhor neill•■ duol hwn o amser. I. Rhwìjmir satan, a bwrir ef Vr pydeic din-aelod. Yn nechreu yr amser hyfryd hwn, fe fwrir satan aiían o'r byd hwn, i ufl'ern, ac fe'i cedwir ef yno am fil o flyn- yddoedd, Dat. xx. 1—3. 1. Wrth ' yr angel' a welodd loan yn j disgyn o'r nef, y meddylir ' Angel y Cyf- j aminod,' yr Arglwydd Icsu Grist. Canys gauddo ef y mae gallu i rwyino ' y cryf arfog,' a chanddo ef yn unig ' y mae agor- iadau uffern a marwolaeth.' Ëfe a rwyma satan a'r gadwyn fawr sydd yn ei law> ac a'i bwrw ef i'r pydew diwaelod, ac a'i ceidw yno yn garcharor, gan gau arno, 'a selio arno, fel na tliwyllo y cenhedloedd mwyach, dros fil o flynyddoedd.' Bydd rhwymiad satan yn annrhaetho] fuddioldeb i drigolion y ddaedr hon. Mae hyn yn amlwg i bob dyn aystyrioy mawr a'r aml ddrygau sydd yn cael eu cyílawni yn yr holl fyd trwy ei waith ef yn twyllo ac yn hudo dynion. Mae pechodau y byd yn ddirif, feì y tywod ar lan y niôr, ac y mae y rhan fwyáf o'r rhai hyn yn cael eu cyflawni, os niù y cyfan, drwy rym temtasiynau satan a'i angylioa yn gweithredu ar lygredigaeth dynion. Amcan y diafol yn ei lioll ymegniadau