Skip to main content

Y DRYSORFÁ: TN CYNNWTS ÂMRYWIAETH O BETHAU AR AMCAN CREFYDDOL, YN ATHRAWIAETHOL, ANNOGAETHOL, A HANESIOL, YNGHYD A HANESIAETH ©1MMÄ[d)®!L A ©W[LÄ®WK0Ä!1T[H1©[L, AMRYWIOL GYFANSODDIADAU MEWN BARDDONIAETH A PHERORIAETH. A GYHOEDDWYD DAN OLYGlAD GAN JOHN PARRY. LLYFR VI. 'AERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J. a j. parry. iá. dccc. xxx.ri.