Skip to main content

MEHEFIN 1900.] [PBIS 4c. ÉÈẁwẁS Rhif £36. gSBr Llyfr LXX. METHODISTIAID 6ÄLFIBÄIDD Dan Olygiad y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd. CYNHWYSIAD: Gwiaien o Gyff Jesse. Peegeth Angladdol i'e Diweddab Bbif-Athbaw Thomas Chaeles Edwabds, M.A., D.D. Gan y Pabch. "Wllliam James, B.A., D.D. Bbefddwyd Benyan. Gan Anthbopos Y Diweddae Baechedig Thomas Bobebts, Bethesda. Ysgeif II. Gan y Paech. J. Peleston Jones, M.A. " Yb Hwn a Osododd Dcw yn Iawn." Adgofion o Bbegeth y Pabch. Lewis Edwabds, D.D. Gan Me. Dayid Evans, Ty Deewi Sancteiddhad. III. Gan y Paech. D. M. Phillies, M.A., Tyloestown .. Cbanmeb .. Cymdeithasfa Twyncaeno Cymdeithasfa Bhosllaneechbcgog Newyddion Cyftndebol Gweesi Undeb ye Ysgolion Sabothol Y Ceonicl Cenhadol .. 255 261 ^m CAERNARFON: