Skip to main content

Y DRYSORFA CYLGHORAWN MISOL METHODISTIAID CALFINAIDD, 1899. DAT* OLYGIAD Y PARCH. J. MORGAN JONES Llyfr LIII. o'r Gyfres Newydd, a LXIX. o'r Hen Gyfres, CAERNARFON : CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. CAERNARFON : ARGRAFFWYD GAN GWMNI'R WASG GENEDLAETHOL GYMREIG (CYF.). MDCCCXC1X.