Skip to main content

GYLCRGRAWN MISOL Y MBTHODISTIAID CALFINAIDD RHAGFYR, 1885. Cgîraî Traethodau. Tu dal. Myfyrdod yn Ngair Duw. Gan y Parch. Thomas Roos, Cof'jcoüü, Munhyr Tvd- fil.............................................'........... 411 Y Gorehudd a'r Wyrreb Agorcd. Gan y Parch. Riehard Jones (Glan Alaw), Bryn yr Erail, Arfon.............................. 415 Aäroddiadau ae Adgofion Aádysgìadol. Gwledydd Pell.......................................... 446 Darn o Papyr Lapio................................ 450 Cydẅybod ar Waith..........................9..... 451 Darileniaclan Deilioledig, Cadwraeth yr Ysgrythyrau ..................... 452 Gorseddíainc v Gràs................................. 453 Geiriau Doethineb.................................... 453 Bardáonìaetli. Pryddest ar Fedd Gwag yr Iesu............... 454 Cysur i'r Ediíeiriol ................................. *55 Adolygiad y Wasg. Hanes Methodistiaeth Corris a'r Am- gylchoedd ............................................ f^ YLlusern ................................................ 4ü7 Testament Newydd ein Harglwydd a n Hiachawdwr Iesu Grist ........................ 457 The Early Days of Christiaurty............... 458 Cofhodiadan raawn Cysyiltiaá a Method- istiae'b., Cymdeithasfa Pwllheli.......................... 459 Y diweddar Barch. Dr. J. Barries Jones... 461 Tysteb i David Roberts, Isw.. Lrvorpool ac Abcrgele .......................................... *™ Arholiad Cyrodeithasfäol, 1885.................. 462 Marwolaeth y Parch. Ioan Biwies............ 4bJ Marwolaeth ddisymwth y Parcrr. Rees Jones.................................................... m p0tati* Tu dai. Sefydliad y Parch. R. E. Morris, B.A., yn Llundain ............................................. 408 Anerchiad i Mr. J. Yv. Jones, Lhmdaiu ... 403 Ymadawiad y Pareir. G. R. Jones, Din- orwig, i Australia ................................. 404 Bwrdd y Gol/gydd ; Llythyrau a Hod- î&dau. Gweinidogion Ieuahrc.............................. 164 Dysgu Eniynau ae Ysgrythyrau............... 405 Trem ar yr Amserau. Yr Etholiad Cyûredinol ........................... 405 Dadsefydliad .......................................... 405 tìervia. a Bulgaria .................................... 465 Newyddion o'r America ........................... 405 Bywgraffiaeth. Mr. John Jorres, Engedi, Caernarfon ...... 400 Mr. Thomas Wiliiams, Roewen ............... 46S Mrs. Morris Owen, Bryniau, Beaumaris... 408 Amrywiaethau. Gweiuidog a Diaconiaid........................... 469 Y Diodydd Meddwol................................. 470 Betlr am Bregetlru? .....................'............ 470 Arian Bardd........................................ 470 Y Traed ................................................... 470 Y Bugail Ffel, ac nidPfŵl........................ 470 Oronicl Cenadol, Dosbatb. Shillong-— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Joues................................................... 470 Dosbarth Cherra— . Rhauau o Lythyr oddiwrth U Ehnong 471 Dosbarth Shangpoong— Llythyr oddiwrth y Parch. Robert Evans ................................................ 472 Ymadawiad y Parch. John Roberts ......... 474 Rhodd i'r Genadaeth Feddygol ............... 474 Derbyniadau tuag at y Genadaetu ......... 474 TBEFFYNNON: P. M. EYANS & SON.