Skip to main content

GYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD HYDEEF, 1885. Cgsmiswialí* Traethoàau, Tu dal. Pa îoâä ì wahamaethii i'hwng gwoithred- iadau serchíadau natariol â gwir ymar- í'eriad gras mewn dyledswyddau cref- yddol? Gany Parch'. Samuel Piko...... 361 Tr Ysgol Sabbothol. tìan Thomas G. ' Williams (Ithel).................................... 364 Adroddiadau ae Adgofion Addysgiadol. Hanes Dechreuad a Chynnydd Methodist- i aeth yn LlanlI yfai. Peunod IX.......... 367 Deruyn o Bregeth gan y diweddar Barch. HenryRees .......................................... 369 Gwledydd Pell.......................................... 370 Ffrwyth yr Had Da ................................. 373 Egluriadau a Gwersi Ysgrythyrol. Psalm lxviii. 11.......................................... 375 Esaiah xliii. 2.......................................... 376 Bardáoniaeth. Y Sabboth Gwyutog................................. 377 Galargan Captaiu Owen, Aberdyû............ 377 Oofnodiadau mewa Gysyíltiad a Metliod- istiaeth. Gweithrediadau y Gymaufa Gyffrediuol 378 Cymdeithasfa Pwllheli ........................... 385 Athrofa Trefecca .................................... 390 Tu dal. Gorllewin Meirionydd.............................. 390 Sefydliad Gweinidôg................................. 390 Australia................................................... 391 Bywgraffiaeth. David Jacob Davies, Ysw., Pfynnouhy- wel, Ceredigiou .................................... 391 Mr. Eleazsr Williams, y Borthaethwy, Môu ...................................................... 393 Amrywìaethau. Y Parot Crefyddol.................................... 394 Yr Ysgotiaid a'r Bibl................................ 394 Doethineb ar Wedd Pfolineb .......'........... 394 Gofal amBetbau Bychain........................ 394 Lledawgrymìad Personol ....................... 394 Liwyddiaut Dirwest...........................N..... 395 Eutychus a'r Addysg................................. 395 Rhwymi'r Gwir....................................... 395 Cronici Cenadol. Dosbarth Jiwai— Llythyrc n.rth y Parch. John Jones 395 Dosbarth SLJlong— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jermau Jones................................................... 397 Dosbarth Cherra— Llythyr oddiwrth y Parch. Grifiìth Hughes................................................ 398 Taith trwy Barthau Gorllewiuol Ehasia. Gan y Parch. Dr. Griihths..................... 399 Derbyniadau tuag at y Genadaeth ......... 400 TPEFFYNNON: P. M. EYANS & SON.