Skip to main content

RHLFYIT 659. LLYPR LV. D XV, X S O RF Á.: NEU GYLCHGBAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MEDL 1885. €gttttU)tf0iat?* Traethodau. Tud a Y Cenedlaethau yn myned, a'r Ddaear yn aros. Gan y Golygydd........................... 321 Cynghor i Ddiacbniad. Gan Mr. Owen Williams, Bodffari................................. 326 Bendithion cydffurflad â marwolaeth Crist. Gan y Pareh. W. Jones, M.A., Fourcrosses .......................................... 330 Adroddiadan ao Adgofion Aádysgiadol. Hanes Dechreuad a Chynnydd Mefchodist- iaeth yn Llanllyfni. Pennod VIII....... 332 lesu Grist yn diddymu angeu .................. 336 Llythyr oddiwrth y diweddar Bareh. Wil- liam Eoberts, Amlwch, at y diweddar Dr. Ptoberts, Mynydd y Gof, Môn ......... 337 Bardc'omaeth. I " Ehodwy," Pont-y-styllod, Ial............... 338 " Crist a'n Uwyr brynodd"........................ 338 Ochenaid..........................•........................ 338 Gwir dded-wyddwch ................................. 338 Oofnodiadau mewn Oysylltiad a Method- istiaeth. Cymdeithasfa Towyn, Meirionydd............ 339 Gweithrediadau y Gymanfa Gyffredmol... 342 Marwolaeth y Pareh. Dr. Harries Jones, Trefecca ................................................ 348 Y Cyrnry yn Wallaroo, Australia ............ 348 Anerchiad i'r Efrydwyr yn y Bala............ 349 Trem ar yr Amserau. Tu dal. Y Senedd a'r Llywodraeth........................ 353 Y Geri marwol.......................................... 354 Marwolaeth y C adfridog Grant ............... 354 Marwolaeth Syr Moses Monteüore............ 354. Amrywiaethan. Dirwest yn Nghymru .............................. 354 Y Cymry a Phregethu.............................. 355 Teuluycofbyr ...................................... 355 Y lîordd i'r Nefoedd................................. 355 Gadael y cwbl ar ol ................................. 355 Gweled yr Efengyl.................................... 355 Y Cwmẁl a'r Enfys.................................... 355 Yr un fath ofyniad.................................... 356 Dìm gair croes.......................................... 356 Oroniol Oenado]. Dosbarth Shillong— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones................................................... 356 Dosbarth CheiTa— Llythyr oddiwrth y Parch. G. Hughes... &f;7 ■ Taith trwy Barthau Gorllewinol Ehabia... 358 Yr Adroddiad Blynyddol........................... 3C0 Y Testament Ehasiaeg.............................. 360 Pum'Llyfr Moses yn y Ehasiaeg ............ 360 Derbyniadau tuag at y Genadaeth ......... 360 TBEFFYNNON: P. M. EVANS & SON. ; j ÍRIS PEDAIR OEIBÍIOG. | SEPTEMBER, 1885. j