Skip to main content

RHIPTN 658= LLY7R LV. Dxt x SORiPA: GYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. AWST, 1885. Cpmtto£0taîf, Traethodau. Tu dal. Gweddi'au yn erbyn dynion. Gan y Parch. William Williams, Abertawy ............... 281 Marwolaeth gŵr rnawr. Gan y Parch. J. Pugh.B.A.............................................. 285 Adroddiadan ao Adgofion Ajddysgiadol. Hanee Dechreuad a Chynnydd Metliodist- iaeth yn Llanllyfni. Pennod VII....... 289 Gwledydd Pell.......................................... 291 Goleuni vn yr Hwyr— Pennod V. Yr Ymadawiad Dedwydd... 293 Adolygiad y Wasg. Some of the Great Preachers of Wales ... 297 The Welsh Pulpit of To-Day .................. 297 Hunangofiant Ehys Lewis, Gweimdog Bethel................................................... 298 The PhiloBophical Basis of Theism......... 299 Oofcodiadan mewn Oysyîltiad a Method- istiaeth. Cymdeithasfa Towyn, Meirionydd ......... 300 Arholiad Athrofa y Bala........................... ^07 Cymynroddion y diweddar Mr. David Jones, Liverpooî................................... á11 Trem ar yr AmsBran. Y Weinyddiaeth Lywodraethol ............... 312 Coleg Prifysgol Aberystwyth .................. 312 Tu clal. Mrs. Mary Griflìth, Cregiruchaf, Llanen- gan, Sir Gaernarfon.............................. 313 Amrywiaethan. Esbonio yn Rhy Puan.............................. 314 Pregethu a Phrophwydo........................... 314 Dwy Ochr y Nefoedd................................. 315 NidProphwyd.......................................... 315 Credu heb Weled .................................... 315 Beth yw Diod Gadarn.............................. 315 Pa fodd i Lwyddo .................................... 315 Gweithredoedd .........................:............. 315 AttalyTafod .......................................... 3i5 Goruchwyliaeth ac nid Meddiant............ 315 Nid Ymborth yw Blodau ........................ 315 Meddylgarwch.......................................... 315 Diffyg mewn Ehieni................................. 315 Cyfad'def Bai............,................................ 315 Oroniol Cenadol. Dosbarth Shillong— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones................................................... 316 Dosbarth Jiwai— Llythyr oddiwrth y Parch. John Jones 317 Tait'h trwy Barthau Gorllewinol lihasia... 318 Derbyniadau tuag at y Genadaeth ......... 320 TBEFFYNNON: P. M. EVANS & SON. I peis pedaie c^nrioa AUGUST, 1885. \