Skip to main content

30R jTjSORÌPA : GYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD UORPHENAF, 1885. (fgiwuwíaîj. Traethodau. Tu dal. Cymeriad yn ei berthynas â phrofiad crefyddol ac à gwasanaetbu Duw. Gfan y Parch. John Wüliams, Tabernacl, Bangor................................................... 241 Y Psalmau Diwygiedig. Gan y Parch. E. H. Morgan, M.A., Abermaw .................. 246 Adroddiadau ac Adgofion Addysgiadol. Goleuni yn yr Hwyr— Pennod IV. Y gwaith da yn myned ynilaen................................................ 252 Llythw oddiwrth y diweddar Barch. Hehry Eees at v diweddar Barch. Williám Eoberts, Amlwch..................... 257 Darlleniadau Detlioledíg. Han es Cri st yn yr E fengy lau .................. 258 Cyfaddefiadàu, Deisynadau, a Diolchiad- au ar Ddydd Geuedigaeth, pan yn 68 mlwydd oed .......................................... ^5? Llwyddiant enaid .................................... ~o9 Gemau Doethineb.................................... 250 Barfidoniaeth. Y digonedd sydd o Dduw ........................ 260 Prynedigaeth trwy waesd ........................ 261 Un oes ...................................................... 261 Yr íìmmheuwr.......................................... ■Ä>1 Tn .ial. Gweddi.........,.......................................... 261 Bhigymau er addysg-------........................ 261 Cofnodiad&n mewn Cysylltìad a Mothod- istiaeth, Cyni deithasf a Wrexham........................ 2G2 Cymdeithasfa Pontrhydfendigaid............. 268 Y Methodistiaid Cymreig a'r Wesleyaid... 271 Abertawe—Bedyddiad Inddew ............... 271 Canmlwyddiant yr i'sgol Sabbothol......... 271 Bwrdd y G-olygydd ! LJythyrau a Nodiadau. Cynllun Yswirio Canelcu y Cyfundeb...... 271 Cáis am eglurhâd Biblaidd ..................... 273 Trem ar yr Amserau, Y Weinyddiaeth Lywodraethol ............... 273 Bywgraffiaeth. Y Pareh. Robert Eoberts, Dolanog ......... 273 Croniol Cenadol. Hanes Taith trwy ranau o Jaintia......... 275 Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Shillong ... 277 Anghen am Genadon ychwanegol............ 280 Derbyniadau tuag at y Genadaetli ......... 280 TEEFFYNNON: P. M. EYANS & SON.