Skip to main content

BHIFYlí 655. LLY?R LV. jUJti YjbORi; A,: GYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MAI. 1885. tirsmitogftiaii. Traethodau. Tu dal. Y Saint. Gan y Parcli. Ellis James Jones, M.A., Llundain....................................... 161 Amseroedd Enbyd. Gau y Parch. William Thomas, Dyffryn Ardudwy...... 166 Cynghor i Flaenoriaid. Gan Mr. Evan Evans, Llanengan ................................. 170 Adroddiadan ac Adgofion Addysgiadol. Hanes Dechreuad a Chynnydd Methodist- iaeth yn Llanllyfni. "PennodV.......... 173 Taith i'r Dwyrain— Dychwelyd o Constantinople i Lundain 176 Àrglwyddes y Wyddt'a.............................. 178 Goleuni yn yr Hwyr— Pennod III. Y Gwaith Da wedi ei Dde- chre ................................................... 180 Egluriadau a Gwersi Ysgrythyrol. Esaiahliri.7 ............................................. 185 1 Thessaloniaid v. 21................................. 185 Bardfomaeta. Myfyrdod ar Wely Cystudd...................: 186 Cydỳmdeimlad â Brawd ar farwolaeth ei Bfiod .................................................... 187 Oornodiadau mewn Cysylltiad a Metüod- istiaeth. Cymdeithasfa Canton, Caerdydd ............ 187 Tu dal. Marwolaeth y Parch. David Williams, Llangollen "............................................ 191 Cymanfa y Pasg yn Ffestiniog.................. 191 Bwrdd y Golygydd ì Llythyrau a Nodiadau. Caergrawnt. II........................................ 192 Syìw ynghylch un o Hen Prodyr Llan- llyfni .................................................... 194 Degymau ................................................. 194 Amrywiaethau. Esbouio v Bibl ........................................ 195 Dydd Suí yu y Buarth Cefu ..................... 195 Yr Ysgol Sabbothol vn Nghvmru............. 195 Dwy Ffordd i drin ýr Efengyl.................. 195 Y Ffordd i'r Nefoed'd............'..................... 195 Ateb yr Ynfyd yn ol ei Ynfydrwydd......... 195 Bibl i'wDdarllen....................................... 195 Oronicl Cenadol. Dosbarth Mawphlang— Bhanau o Lythyr oddiwrth y Pai*ch. Dr. Grifûths ...".................................... 196 Dosbarth Shillong— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones ................................................ 197 Dosbarth Shella— . Bhanau o Lythyrau oddiwrth y Parch. C. L. Stephens.................................... 199 Y Testament Khasiaeg............................ 200 Derbyniadau tuag at y Genadaeth............ 200 TBEFFYNNON: P. M. EVANS & SON. PEIS PEDAIE CEINI0G MAY, 1885.